همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب

National Conference of Optimum Using of Water Resources

پوستر همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب

همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب