دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ

The Second National Conference on New Technologies in Wood and Paper Industries

پوستر دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ

دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس در شهر چالوس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ