همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

Regional Conference on Prayer, from the Altar to the Ascension

پوستر همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج