همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار

Regional Conference on GIS and Sustainable development

همایش منطقه ای GIS و توسعه پایدار در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان،دانشگاه آزاد واحد اردستان در شهر اردستان برگزار گردید.