اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

1st Regional Conference of Environment and Pullution

اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوار در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها