دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

the second national conference islamic architecture and urbanism

پوستر دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز،دانشگاه هنر اسلامي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی