همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی

پوستر همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی

همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،مركز تحقيقات هنر اسلامي نگاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی