نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی، آبان ماه ۱۳۸۷

نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی

1st International Armenology and Iranology Conference

نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید.