اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر، مهر ماه ۱۳۸۹

اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر

The first conference of electrical and computer specialists

پوستر اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر

اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۹ توسط ،انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایرانانجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران شاخه استان چهارمحال و بختياري در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر