نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت، آبان ماه ۱۴۰۲

نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت

First National & International Conference on Architecture, Advanced Technologies and Construction Management (IAAC)

پوستر نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت

نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه خاتم، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی و بین المللی معماری، فناوری های نوین و مدیریت ساخت