دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار

Second National Conference on Environmental Health, Health and Sustainable Environment

پوستر دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار

دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار