همایش ملی جنگ ترکیبی، تیر ماه ۱۴۰۳

همایش ملی جنگ ترکیبی

National conference hybrid Warfare

پوستر همایش ملی جنگ ترکیبی

همایش ملی جنگ ترکیبی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۳ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین، در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.