کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط مرکز توسعه آموزش های نوین ایران - Usain - Golden Cloud و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مالزي برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس
محورهای علوم انسانی:
- مدیریت
- علوم اقتصادی
- حسابداری
- الهیات و معارف اسلامی
- روانشناسی
- علوم سیاسی
- جامعه شناسی
- زبان و ادبیات فارسی
- زبان و ادبیات انگلیسی و عربی
- علوم اجتماعی و علوم تربیتی
- کتابداری و سایر


محورهای حقوق:
حقوق خصوصی
حقوق مدنی
 حقوق اموال 
حقوق تجارت 
حقوق جزا 
حقوق جزای داخلی 
حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای خارجی
حقوق عمومی 
حقوق اساسی
حقوق اداری
حقوق ثبت
حقوق کار
حقوق بانکی
حقوق بیمه
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل خصوصی
 حقوق تجارت بین الملل 
حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق