کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق، بهمن ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران -Usain, Golden Cloud برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و حقوق