همایش حقوق بشر آمریکایی، تیر ماه ۱۴۰۱

همایش حقوق بشر آمریکایی

American Human Rights Conference

پوستر همایش حقوق بشر آمریکایی

همایش حقوق بشر آمریکایی در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۱ توسط ،مؤسسه صیانت از حقوق زنان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش حقوق بشر آمریکایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش حقوق بشر آمریکایی