کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، مرداد ماه 98

کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی

International Congress on Interdisciplinary Studies in Islamic Humanities

پوستر کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی

کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محور علمی کنگره:

پژوهش های دینی

علوم اسلامی

فقه و حقوق

الهیات و معارف

علوم انسانی

علوم اجتماعی و فرهنگی

علوم تربیتی و رفتاری

علوم روانشناسی

مدیریت و حسابداری

آموزش و مشاوره

زبان و ادبیات فارسی

تاریخ و فلسفه