کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، مرداد ماه ۱۳۹۸

کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی

International Congress on Interdisciplinary Studies in Islamic Humanities

پوستر کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی

کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی