پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر، آذر ماه ۱۳۸۵

پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

Fifth Congress of the Humanities and Arts

پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۵ توسط ،باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان در شهر آبادان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر