پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

Fifth Congress of the Humanities and Arts

پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۵ توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان در شهر آبادان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر