سمینار تازه های آموزشی تالاسمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سمینار تازه های آموزشی تالاسمی

HEMATOLOGY tutorial on thalassemia

پوستر سمینار تازه های آموزشی تالاسمی

سمینار تازه های آموزشی تالاسمی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات هماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيرازانجمن خون و سرطان كودكان ايران در شهر شیراز برگزار گردید.