کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل، دی ماه ۱۴۰۰

کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل

National Conference on Health Tourism and International Health Services Management

پوستر کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل

کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی بینالود، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل