چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی، بهمن ماه 96

چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی

4th International Conference on Hospital Technology and Equipment

پوستر چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی

چهارمین همایش بین المللی فناوری و تجهیزات بیمارستانی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف و اداره کل تجهیزات پزشکی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شهر تهران برگزار گردید.


دانشگاه  صنعتی شریف نیز با استفاده از تمام توان خود و همکاری با اداره کل تجهیزات پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر دانشگاه های علوم پزشکی سعی بر آن دارد تا با استفاده از تجربیات مدیران حرفه ای بخش سلامت کشور و بهره گیری از دانش جهانی، چهارمین همایش بین المللی مدیریت فناوری های بیمارستانی را برگزار نماید. محورهای این همایش مدیریت تجهیزات پزشکی، سیاستگذاری تکنولوژی های بیمارستانی و شرکت های دانش بنیان، مدیریت فناوری اطلاعات   "مدیریت منابع بیمارستانی و مدل­های شراکتی" انتخاب گردیده است که با توجه به نیاز مدیران ارشد بیمارستان های کشور می باشد.

بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری همایش برنامه ریزی برای حضور 1000نفر از سیاستگذاران تکنولوژی های بیمارستانی، مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی، مدیران تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات بیمارستان ها و همچنین مدیران تجهیزات پزشکی در حال انجام است. این همایش با حضور 6استاد معتبر بین المللی برگزار خواهد گردید.

 

محور های کنفرانس:
1. مدیریت تکنولوژی و تجهیزات بیمارستانی
- اعتباربخشی و راهکارهای بهبود در تجهیزات پزشکی بیمارستان
- مدیریت و کنترل ریسک و خطر در بیمارستان
- مدیریت و رهبری در تجهیزات پزشکی بیمارستان
- ارزیابی نیاز و ارزشیابی تکنولوژی در بیمارستان
- مدیریت خرید و به روز رسانی تجهیزات و تکنولوژی ها
- مدیریت نگهداشت و متدلوژی های مرتبط
- بازرسی و ایمنی در تجهیزات پزشکی
- مدیریت عملکرد و شاخص
- اسقاط تجهیزات در بیمارستان
- مدیریت بانک های اطلاعاتی
2.سیاستگذاری کلان تکنولوژی های بیمارستانی
- ارائه راهکارهای نوین جهت ورود تکنولوژی های روز و دانش بنیان در حیطه سلامت و تجهیزات بیمارستانی
- موانع حضور موثر دانشگاه و مراکز پژوهشی در توسعه فناوری پزشکی
- راهکارهای رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان در تجهیزات پزشکی
- تعامل نهادهای دولتی و خصوصی در راستای رشد صنعت تجهیزات پزشکی
- چالش های علمی پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی کشور
3.مدیریت فناوری اطلاعات در بیمارستان
- رویکردی نوین در پیاده سازی فناوری نوین اطلاعات
- نظام ارجاع الکترونیک و سیستم های بیمارستانی
- سرویس های برخط و داشبوردهای بیمارستانی
- افق های پیش رو در سیستم های اطلاعات پرسنلی، بیماران و تجهیزات