همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

پوستر همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تايباد در شهر تایباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی