دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

2the student conference on health, social welfare and rehabilitation

پوستر دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

دومین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی گلستان،كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در شهر تهران برگزار گردید.