اولین همایش تخصصی فرهنگ سازی و آموزش در ایمنی و اقدامات تامینی، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش تخصصی فرهنگ سازی و آموزش در ایمنی و اقدامات تامینی

The first conference of specialization and training in culture safety and their use

پوستر اولین همایش تخصصی فرهنگ سازی و آموزش در ایمنی و اقدامات تامینی

اولین همایش تخصصی فرهنگ سازی و آموزش در ایمنی و اقدامات تامینی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام،دانشکده علوم و مهندسی دفاعی- دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی فرهنگ سازی و آموزش در ایمنی و اقدامات تامینی مراجعه فرمایید.