اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

First National Conference on Safety, Health and Environment

پوستر اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد در شهر میبد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست