کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان

کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان

پوستر کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان

کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۵ تا ۶ دی ۱۳۹۵ توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر محمودآباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس
 
بهداشت
-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) پیمانکاران
-بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در پروژه های عمرانی کشور 
-بررسی عوامل مخاطره­آمیز برای سلامت پرسنل در پروژه های ساختمانی 
-حوادث شغلی و رابطۀ علت و معلولی آن با بهداشت روانی کارکنان 
-روش­های ارزیابی بهداشت کار کارکنان در محیط کار 
 
ایمنی
-تحلیل حوادث ساختمانی  جهت ترویج ایمنی و آموزش HSE 
-HSE و ایمنی در محیط پیمانکاری 
-طراحی و اجرای برنامه­ طرح واکنش اضطراری 
-ایمنی و بیمه 
-تجهیزات و ابزار جدید ایمنی
-مدیریت بحران
 
محیط زیست
-استفاده ار مصالح ساختمانی دوستدار محیط زیست جهت کاهش خسارات زیست محیطی 
-روش های سازگار کردن ایمنی و محیط زیست 
-روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در پروژه های عمرانی 
نقش و مسؤولیت ارگان های دولتی، قانون گذار و مردمی در حفاظت محیط زیست 
نقش مدیریت HSE در حفاظت محیط زیست و تحقق توسعه­ پایدار 
 
قوانین و مقررات
-قوانین، مقررات و استانداردها در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
-مباحث حقوقی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنعت ساختمان
 
ارزیابی اقتصادی و اجتماعی
-ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات بهداشت صنعتی در پروژه های ساختمانی 
-ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت های صنعتی
-ارزیابی اثرات صنعت ساختمان  بر محیط های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی ( EIA ) 
-تحلیل‌های اقتصادی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
-تحلیل سامانه‌ای در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
-تحلیل پیامدهای اجتماعی حوادث در کارگاه های ساختمانی در جامعه 
 
مدیریت و تحلیل ریسک
-ارزیابی ریسک حریق در صنعت ساختمان
-بررسی علل حوادث شایع در استان مازندران
-بررسی حوادث استان مازندران از دیدگاه بیمه
-تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعت ساختمان
-روش های شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک 
 
ارتقای اگاهی های عمومی
-فرهنگ و آنالیز تأثیر مؤلفه­های آن بر روی ایمنی 
-عامل خطای انسانی در حوادث 
-چگونگی تحلیل فرهنگ­های سازمانی و ملی و ارتباط آن با سیستم مدیریت HSE 
-نقش رسانه آموزش، فرهنگ سازی و ترویج در HSE 
 
مصالح و فناوری های نوین
-نقش فناوری‌های نوین در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنعت ساختمان
-روش‌های ارتقا نگرش در بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنعت ساختمان
-روش‌های نوین ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در صنعت ساختمان
-روش های نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات 
-روش های اجرایی ذاتا ایمنی و فرآیند ساختمان
-کاربرد نرم افزارهای حرفه­ای در مهندسی ایمنی 
 
اقلیم و خاستگاه
 
پدافند غیر عامل

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان