نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز، آذر ماه ۱۳۹۲

نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز

The first national HSE conference with the approach of upstream oil and gas industries

پوستر نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز

نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه صنعت نفت،دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران در شهر آبادان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز