ششمین همایش و جشنواره HSE و پیشگیری از حوادث، آذر ماه ۱۳۹۶

ششمین همایش و جشنواره HSE و پیشگیری از حوادث

Sth Conference and Festival of HSE and Incident Prevention

پوستر ششمین همایش و جشنواره HSE و پیشگیری از حوادث

ششمین همایش و جشنواره HSE و پیشگیری از حوادث در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط ،شركت مهندسي ماه دانش عطران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش و جشنواره HSE و پیشگیری از حوادث مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش و جشنواره HSE و پیشگیری از حوادث