اولین همایش ملی کشاورزی شهری، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی کشاورزی شهری

First National Conference on Urban Agriculture

پوستر اولین همایش ملی کشاورزی شهری

اولین همایش ملی کشاورزی شهری در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،معاونت وزارت جهاد كشاورزي-پرديس ابوريحان دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشاورزی شهری