سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی، بهمن ماه ۱۳۹۷

سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی

Third Conference on Sexual Health - Fertility and Midwifery Consultation

پوستر سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی

سومین همایش سلامت جنسی- باروری و مشاوره در مامایی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان،دفتر آموزش مداوم معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستانمعاونت تحقيقات و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي گلستان،مركز تحقيقات بهداشت باروري و مشاوره در مامايي،دانشكده پرستاري و مامايي بويه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در شهر گرگان برگزار گردید.