اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

پوستر اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی

اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۵ تا ۵ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه به اهیمت حوزه منابع انسانی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به عنوان معتبرترین مرکز آموزش مدیریت در کشور اقدام به برگزاری اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی با حضور اساتید و مدیران برتر و به نام کشور در 4 و 5 آبامان ماه 1395 نموده است .

 

اهداف کنفرانس:

-بررسی چالش های منابع انسانی در بنگاههای کسب وکار
-بررسی آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت منابع انسانی
-تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه منابع انسانی
-توسعه تکنیک های مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کشور
-ارتقا و توسعه و ترویج دانش منابع انسانی

 

محورهای کنفرانس:

محور اول: مدیریت منابع انسانی در سطح ملی

بررسی عوامل جامعه شناختی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی موثر بر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و وزارتخانه های دولتی
نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف جامعه و حرفه ای گرایی در مدیریت منابع انسانی
بررسی علل و پیامدهای بکارگیری روشهای مکانیکی زود بازده و پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بدون توجه به بافت کشور
 

محور دوم: مدیریت منابع انسانی در سطح سازمان ها (هلدینگ ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها)

همسو سازی استراتژیهای مدیریت منابع انسانی با استراتژیهای سازمان
نقش مدیریت منابع انسانی در رهبری کلان سازمانی و طراحی ساختار سازمانی
مدل های تعالی منابع انسانی و استاندارد سازی در حوزه منابع انسانی
بررسی فرآیندهای منابع انسانی( گریدینگ شغل و شاغل، حقوق و مزایا، مدیریت عملکرد، مربی گری، جانشین پروری،  مدیریت استعداد ، ریسک و حسابرسی منابع انسانی و… )
بررسی ویژگی ها و نگرش های شغلی و سازمانی(رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، تعادل کار و خانواده، مدیریت انگیزش و…)
مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی(EVC)، کرامت انسانی و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان ها
کاربرد علوم شناختی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
کاربرد روانشناسی مثبت در مدیریت منابع انسانی
کار تیمی ، پویایی های گروهی و ارزیابی عملکردتیمی و رفتار گروهی
قدرت و ارتباطات سازمانی و مذاکرات سازمانی
مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود و بحران، منابع انسانی و تحول در سازمان و تحولات آینده منابع انسانی در عصر دیجیتال
مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی کارکنان