نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم انسان و جامعه، آبان ماه ۱۳۹۲

نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم انسان و جامعه

The First International Holy Quran Congress whit special to Human & Society

پوستر نخستین  کنگره بین المللی قرآن کریم انسان و جامعه

نخستین کنگره بین المللی قرآن کریم انسان و جامعه در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید.