دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری، مهر ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری

2st National Conference on Harvest and Postharvest Novel Technologies of Agricultural Products

پوستر دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری

دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ توسط ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری