اولین همایش داروسازی بیمارستانی

اولین همایش داروسازی بیمارستانی

Hospital Pharmacy Conference

پوستر اولین همایش داروسازی بیمارستانی

اولین همایش داروسازی بیمارستانی در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ توسط سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت - انجمن داروسازان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور همایش:
- طرح تحول سلامت و خدمات داروسازان در بیمارستان
-اعتباربخشی و ارزیابی بخش مراقبت های دارویی
- اقتصاد داروخانه های بیمارستانی
- آموزش در حوزه داروسازی بیمارستانی
- مسائل حقوقی و اخلاق حرفه ای
- انفورماتیک و داروسازی بیمارستانی 
- ایمنی بیمار