کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان

International Congress on Hematology and Oncology in Neonates

پوستر کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،بيمارستان رضوي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان