اولین کنفرانس بین المللی رازهای زندگی هولستیک، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی رازهای زندگی هولستیک

1st International Conference on holistic life secrets

پوستر اولین کنفرانس بین المللی رازهای زندگی هولستیک

اولین کنفرانس بین المللی رازهای زندگی هولستیک در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی رازهای زندگی هولستیک مراجعه فرمایید.