دومین همایش سراسری هجوم خاموش، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

دومین همایش سراسری هجوم خاموش

دومین همایش سراسری هجوم خاموش در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط جهاد دانشگاهی،معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي واحد لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.