همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد، مهر ماه 94

همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد

پوستر همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد

همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ توسط انجمن حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

کلیه موضوعات مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الحاقیه آن (قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی 1393)

- تحقیقات مقدماتی
-مراجع کیفری وصلاحیت های آنها
-تجدید نظرخواهی ازآرای محاکم
-اجرای احکام کیفری
-دادرسی نیروهای مسلح
-دادرسی الکترونیکی
-و سایر موضوعات مرتبط

 

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد