چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران، مرداد ماه ۱۳۹۷

چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران

4th Seminar For Head & Neck Tumors

پوستر چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران

چهارمین سمینار تومورهای سر و گردن ایران در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتيمركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد در شهر تهران برگزار گردید.