همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری

پوستر همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری

همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،شهرداري نيشابور در شهر داورزن برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.