اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،پژوهشكده سوانح طبيعي ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.