کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا، مهر ماه 97

کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

Hircania Medical Laboratory Congress

پوستر کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی در شهر گرگان برگزار گردید.


بیماری های قلبی عروقی علل اصلی مرگ و میر در سطح جهان است. به طوری که در سال 2008، 30 درصد مرگ و میر جهانی در اثر این بیماری بوده و برآورد می شود که تا سال 2030، این میزان به بیش از 23 میلیون نفر در سال برسد.
طبق گزارش رئیس انجمن آترواسکلروز ایران، ٢٦ درصد جمعیت ایران به علت بیماری های عروق قلب جان خود را از دست می دهند.
بر اساس این گزارشات و نیز آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رکورد داری ایران در آمار مرگ و میر قلبی جهانی، اهمیت پیش بینی و تشخیص زودهنگام این بیماری، که یکی از رسالات مهم آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشد، را نشان می دهد. بنابراین این مهم ما را بر آن داشت تا با گردهمایی اساتید، دانشجویان و محققان برجسته، و با رویکرد بررسی روش های نوین پیش بینی و تشخیصی آزمایشگاهی، تکنولوژی های جدید، رویکردهای نوین مولکولی و ژنتیکی در تشخیص و درمان این بیماری‏، از طریق برگزاری سخنرانی ها، کارگاه ها و ارائه پوستر ها پلت فرمی را فراهم کنیم تا همکاری هر چه بیشتر آزمایشگاه و بالین و نیز استحکام جایگاه آزمایشگاه در یاری به پزشکان و متخصصین بالینی این رشته در زمینه تشخیص و درمان بیماران فراهم نماییم.
بنابراین این کنگره از طریق ارائه برجسته ترین موضوعات این حوزه از جمله تازه های پیش بینی و تشخیص زودهنگام، تکنیک های نوین، آخرین نتایج و پیشرفت های تکنولوژی تشخیصی و مدیریت آزمایشگاه تشخیض طبی، در زمینه بیماری های قلبی عروقی به بحث و تبادل نظر می پردازد.

 

محورهای کنگره:
محور اصلی:

آزمایشگاه و بیماری های قلب و عروق

محورهای فرعی:

•    بیوشیمی و بیماری های قلب و عروق
•    ایمونولوژی و بیماری های قلب و عروق
•    هماتولوژی و بیماری های قلب و عروق
•    میکروبیولوژی و بیماری های قلب و عروق
•    ژنتیک پزشکی و بیماری های قلب و عروق
•    آسیب شناسی و بیماری های قلب و عروق