دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی، مرداد ماه ۱۳۹۷

دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی

The 10th International Hospital Management Conference

پوستر دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی

دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،انجمن علمی اداره امور بیمارستانهادانشگاه علوم پزشكي تهرانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، انجمن علمي اداره امور بيمارستان ها، موسسه بين المللي مديريت و توسعه سلامت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی