همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت، شهریور ماه ۱۳۹۴

همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت

National Conference on Water Crisis and Ways to Get Out

پوستر همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت

همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه پیام نور واحد همدان،دانشگاه پيام نور مركز كبودرآهنگ استان همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت