همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص

National congress and children

پوستر همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص

همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص