ششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۶

ششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت

6th National Conference on Health Information Management

پوستر ششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت

ششمین همایش ملی مدیریت اطلاعات سلامت در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازدفتر امور بيمارستاني و تعالي خدمات باليني معاونت درمان وزارت بهداشت و گروه فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.