اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب، آبان ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

The First National Conference on the Culture of Chef and Hijab

پوستر اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب