نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور

نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور

The First Conference Scientific – Research on Hidden Economy

پوستر نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور

نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


 

سطح همایش: منطقه­ای (استانهای مرزی غرب کشور)

محورهای همایش:  

 1. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر تولید ملی
 2. قاچاق کالا و ارز و بحران های ارزی
 3. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی
 4. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر تجارت قانونی
 5. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد شهری
 6. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر ثبات خانواده
 7. قاچاق کالا و ارز و بیوتروریسم
 8. قاچاق کالا و ارز و آسیب های اجتماعی
 9. قاچاق کالا و ارز و چالش های فرهنگی
 10. قاچاق کالا و ارز و تأثیر آن بر اشتغال
 11. قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشگیری از آن
 12. قاچاق کالا و ارز و تأثیر آن بر فضاهای شهری مناطق مرزی
 13. قاچاق کالا و ارز، و تأثیرنظم و امنیت اجتماعی
 14. قاچاق کالا و ارز، کولبری و پیامدهای آن
 15. قاچاق کالا و ارز، پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد کشور
 16. قاچاق کالا و ارز، فقر و نابرابری اقتصادی
 17. قاچاق کالا و ارز از منظر جرم شناسی
 18. قاچاق کالا و ارز از منظر آسیب­شناسی تقنینی، قضایی و اجرایی
 19.  قاچاق کالا و ارز در فرآیند دادرسی کیفری
 20. قاچاق کالا و ارز و رسانه