نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور، اسفند ماه 97

نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور

The First Conference Scientific – Research on Hidden Economy

پوستر نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور

نخستین همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان با مشارکت استان های مرزی غرب کشور در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

سطح همایش: منطقه­ای (استانهای مرزی غرب کشور)

محورهای همایش:  

 1. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر تولید ملی
 2. قاچاق کالا و ارز و بحران های ارزی
 3. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی
 4. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر تجارت قانونی
 5. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر اقتصاد شهری
 6. قاچاق کالا و ارز و تاثیر آن بر ثبات خانواده
 7. قاچاق کالا و ارز و بیوتروریسم
 8. قاچاق کالا و ارز و آسیب های اجتماعی
 9. قاچاق کالا و ارز و چالش های فرهنگی
 10. قاچاق کالا و ارز و تأثیر آن بر اشتغال
 11. قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشگیری از آن
 12. قاچاق کالا و ارز و تأثیر آن بر فضاهای شهری مناطق مرزی
 13. قاچاق کالا و ارز، و تأثیرنظم و امنیت اجتماعی
 14. قاچاق کالا و ارز، کولبری و پیامدهای آن
 15. قاچاق کالا و ارز، پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد کشور
 16. قاچاق کالا و ارز، فقر و نابرابری اقتصادی
 17. قاچاق کالا و ارز از منظر جرم شناسی
 18. قاچاق کالا و ارز از منظر آسیب­شناسی تقنینی، قضایی و اجرایی
 19.  قاچاق کالا و ارز در فرآیند دادرسی کیفری
 20. قاچاق کالا و ارز و رسانه