همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی، دی ماه ۱۳۹۹

همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی

Tha National Conference on Health and Food industry

پوستر همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی

همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی