همایش بین المللی هزاره شیخ جام، تیر ماه ۱۴۰۱

همایش بین المللی هزاره شیخ جام

Sheikh Jam International Millennium International Conference

پوستر همایش بین المللی هزاره شیخ جام

همایش بین المللی هزاره شیخ جام در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، در شهر تربت جام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی هزاره شیخ جام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی هزاره شیخ جام