نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی، خرداد ماه 98

نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی

The 1st Conference on Higher Education in Traditional Art

پوستر نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی

نخستین هم اندیشی آموزش عالی هنرهای سنتی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ توسط دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 

​مبانی آموزش هنرهای سنتی

تاریخ آموزش هنرهای سنتی

روش شناسی آموزش هنرهای سنتی

منبع شناسی نظام آموزشی استاد-شاگردی

روشهای پژوهش در آموزش هنرهای سنتی

شاخصه ها و روابط بینافردی در نظام استاد-شاگردی

معرفی نمونه ها و افراد برجسته آموزش هنرهای سنتی در طول تاریخ

مطالعات تطبیقی آموزش هنرهای سنتی

الگوهای آموزش عالی هنرهای سنتی در دیگرکشورها

آسیب شناسی و خوانش انتقادی نظام استاد - شاگردی

آسیب شناسی آموزش عالی هنرهای سنتی