همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی، آذر ماه ۱۳۹۴

همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی

پوستر همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی

همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان سما - مركز آموزش و فرهنگي سما زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی